Privaatsuspoliitika

Veebilehti www.venten.ee ja selle alamdomeene haldab Venten OÜ (edaspidi VENTEN). Palun lugege need tingimused enne Veebilehe kasutamist hoolikalt läbi, sest need on Teie jaoks siduvad. Käesoleva Veebilehe kasutamisega kinnitate, et aktsepteerite neid tingimusi. Kui Te ei nõustu siin esitatud tingimustega, siis ärge kasutage Veebilehte.

Käesolevas privaatsuspoliitikas on välja toodud milliseid isikuandmeid Venten teie kohta kogub, milleks neid kasutab ja kes omavad nendele ligipääsu. Palun leidke aega, et käesoleva privaatsuspoliitikaga põhjalikult tutvuda. Küsimuste korral kontakteeruge Venteniga.

Isikuandmete töötlemisel juhindume kohalduvatest isikuandmete kaitset puudutavatest õigusaktidest, sealhulgas Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusest (EL) 2016/679 (edaspidi „GDPR“) ja Eesti isikuandmete kaitse seadusest.

 

Vastutav andmetöötleja

Ettevõtte nimi: Venten OÜ

Aadress: Suur-sõjamäe 50a, Tallinn 11415

Telefon: +372 668 2321

E-post: info@venten.ee

Koduleht: www.venten.ee

 

Venten OÜ andmekaitsega seotud küsimuste puhul on võimalik meiega kontakteeruda e-maili teel gdpr@venten.ee

 

Mõisted

Andmesubjekt on tuvastatav füüsiline isik, kelle andmeid töödeldakse;

Isikuandmed on mistahes andmed, mis võimaldavad isikut tuvastada;

Isikuandmete töötlemine on mistahes isikuandmetega tehtav toiming;

Profiilianalüüs on igasugune isikuandmete automatiseeritud töötlemine, mis hõlmab isikuandmete kasutamist füüsilise isikuga seotud teatavate isiklike aspektide hindamiseks;

Vastutav töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid;

Volitatud töötleja on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või muu organ, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja nimel;

Kolmas isik on füüsiline või juriidiline isik, avaliku sektori asutus, amet või organ, kes võib isikuandmeid töödelda vastutava töötleja või volitatud töötleja alluvuses;

Andmesubjekti „nõusolek” on vabatahtlik ja teadlik tahteavaldus, millega andmesubjekt nõustub tema kohta käivate isikuandmete töötlemisega.

 

Milliseid isikuandmeid Venten kogub ning milleks neid kasutatakse?

Küpsised

Venten kasutab oma kodulehel www.venten.ee ja alamdomeenidel küpsiseid, mis annavad meile statistilist teavet. See aitab meil analüüsida veebikülastajate käitumismustreid ja parandada kasutajakogemust.

Venteni kodulehel kasutatakse ka püsiküpsiseid, mis salvestuvad teie arvutisse pärast veebilehitseja sulgemist. Taolised küpsised aitavad meil suunata teile reklaami, mida võite kohata Facebook-is, Google-is, Instagram-is ja/või YouTube-is.

Veebilehe sirvimise statistika

Selleks, et parandada kasutajakogemust salvestatakse teie kohta Venteni kodulehte külastades järgnev informatsioon: seadme tüüp ja operatsioonisüsteem, IP-aadress, veebilehitseja tüüp ja versioon, külastatud lehed, kodulehe külastamise sessiooni pikkus ning demograafiline teave.

Selleks, et koguda ja analüüsida ülalpool nimetatud andmeid, kasutab Venten automatiseeritud tööriista Google Analytics. Te võite igal ajal keelata oma andmete kogumise Google Analyticsi poolt, nagu on kirjeldatud siin.

Turundus

Venten soovib oma klientide ja muude isikuteni, kes on huvitatud otseturunduslike teavituste saamisest, viia asjakohaseid uudiseid Venteni toodete ja teenuste kohta ning muud Venteniga seotud informatsiooni.

Juhul kui tegemist on füüsilise isikuga, peame e-posti teel turunduslike teadete saatmiseks küsima andmesubjekti nõusolekut. Kui te pole isikuandmete töötlemiseks nõusolekut andnud, siis sellel eesmärgil me teie isikuandmeid ei töötle. Juhul, kui te ei soovi enam turunduslikke teateid saada, siis saate end kirja lõpus oleva lingi abil listist eemaldada.

Kui Venten saadab teile e-kirja, võib Venten koguda statistilisi andmeid teie suhtluse kohta selle kommunikatsiooniga, näiteks kas te avasite e-kirja, millistele linkidele te vajutasite, milliseid seadmeid te selle jaoks kasutasite ning millised on nende tehnilised omadused.

Juhul kui olete meie kontaktibaasis, siis võime töödelda teie nime ja e-posti aadressi eesmärgiga näidata teile või teiega sarnastele inimestele Facebook-is, Google-is, Instagram-is ja/või Youtube-is reklaame. Ventenil on õigustatud huvi (GDPR Art 6(1)(f)) saata oma kontaktidele turunduskommunikatsiooni säilitamaks nendega ärialast suhet.

Päring

Juhul kui soovite Venteni kodulehe kaudu saada mõne teenuse kohta rohkem teavet, siis kogume ja töötleme järgnevaid isikuandmeid – teie nimi, telefon, e-posti aadress ning päringu sisu. Päringuid on võimalik esitada täites vastava kontaktivormi või saates e-kirja aadressile info@venten.ee. Pakkumise ettevalmistamiseks kasutame ka krediidiinfo päringust saadud andmeid ettevõtte kohta.

Õiguslik alus taoliseks isikuandmete töötlemiseks on isikuandmete töötlemine andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele (GDPR Art 6(1)(b)).

Teenuse osutamine kliendile

Kui Venten osutab teile või teie ettevõttele teenust, siis toimub samuti isikuandmete töötlemine ning seega on isikuandmete jagamine meiega vajalik.

Oma klientide isikuandmeid töötleme peamiselt pakkumiste ja kliendilepingute ettevalmistamiseks, sõlmimiseks ja täitmiseks. Antud eesmärgi täitmiseks töötleme järgnevaid isikuandmeid: ettevõtte esindajate nimed, ametipositsioonid ja kontaktandmed ning krediidiinfost saadud andmed ettevõtte kohta.

Õiguslik alus taoliseks isikuandmete töötlemiseks on isikuandmete töötlemine andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele (GDPR Art 6(1)(b)).

Kliendisuhte ajal ja 5 aastat peale selle lõppu töötleme oma klientide isikuandmeid statistilisel eesmärgil, kliendilepingute arhiveerimiseks ja/või potentsiaalseks järelmüügiks. Ventenil on õigustatud huvi (GDPR Art 6(1)(f)) teha müügistatistikat oma äritegevuse paremaks planeerimiseks, klientidega seotud dokumentide säilitamiseks ning praeguste ja endiste klientidega ärialase suhte säilitamiseks.

Õigused

  • Õigus saada teavet isikuandmete ulatuse ja kasutamise kohta;
  • Õigus isikuandmete parandamisele;
  • Õigus isikuandmete ülekandmisele;
  • Õigus isikuandmete kustutamisele;
  • Õigus nõusoleku tagasivõtmisele;
  • Õigus, et teie kohta ei võetaks otsust, mis põhineb üksnes automatiseeritud töötlusel.

Teatud juhtudel on teil õigus nõuda teie kohta käivate isikuandmete töötlemise piiramist ja õigus esitada vastuväiteid teie kohta käivate isikuandmete töötlemisele.

Kui leiate, et teie privaatsust on kuritarvitatud, siis palume võtta ühendust Venten OÜga kaustades selleks e-posti aadressi gdpr@venten.ee. Teil on samuti õigus esitada kaebus selle riigi andmekaitse järelvalveasutusele, kus asub teie alaline elukoht.